ZNB TRAVEL | Uvjeti poslovanja
The ZNB Travel Agency operates in Croatia with an aspiration to present the Croatian medical knowledge, natural resources and treatment possibilities. Croatia offers many natural resources, unique in this part of the Europe such as natural water resources, spa and rehabilitation treatments.
medical tourism Croatia, medical tourism, health tourism, Croatia, dental tourism, exclusive travel, exclusive medical treatments, cosmetic surgery tourism, medical tourism packages, medical tourism agency Croatia, best medical tourism companies, medical vacation packages, dental tourism agency, dental tours, dental vacations, medical tourism facelift
80
archive,category,category-terms-and-conditions-hr,category-80,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Sukladno članku 6. Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17) i članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN br. 41/14., 110/15.), obavještavamo korisnike usluga da prigovor ili potrošačku pritužbu na obavljene usluge mogu ponijeti na sljedeće načine: • neposredno u prostorijama Agencije • putem pošte na...

1. DEFINICIJA ZNB TRAVEL AGENCY - registrirana IATA (International Air Transport Association) agencija ovlaštena za prodaju zrakoplovnih putničkih prijevoznih dokumenata drugim fizičkim i pravnim osobama. PRIJEVOZNIK – tvrtka koja se brine za prijevoz osoba, prtljage, robe i pošte na temelju putnih karata i prtljažnih listova DANI - kalendarski...

Ponuđena kombinacija usluga putovanja jest paket-aranžman u smislu Zakona o pružanju usluga u turizmu. Putnik stoga ima sva prava koja proizlaze iz odredbi Zakona o pružanju usluga u turizmu koje se odnose na paket-aranžman. Turistička agencija ZNB travel agency u cijelosti je odgovorna za pravilno izvršenje...

Temeljem Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17) - https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_12_130_2982.html , u daljnjem tekstu: (Zakon), kojim se preuzimaju: 1. Direktiva 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu (SL L 376, 27. 12. 2006.) 2. Direktiva (EU) 2015/2302 Europskog parlamenta i...