ZNB TRAVEL | Način podnošenja prigovora i potrošačkih pritužbi
The ZNB Travel Agency operates in Croatia with an aspiration to present the Croatian medical knowledge, natural resources and treatment possibilities. Croatia offers many natural resources, unique in this part of the Europe such as natural water resources, spa and rehabilitation treatments.
medical tourism Croatia, medical tourism, health tourism, Croatia, dental tourism, exclusive travel, exclusive medical treatments, cosmetic surgery tourism, medical tourism packages, medical tourism agency Croatia, best medical tourism companies, medical vacation packages, dental tourism agency, dental tours, dental vacations, medical tourism facelift
651
post-template-default,single,single-post,postid-651,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Način podnošenja prigovora i potrošačkih pritužbi

Sukladno članku 6. Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17) i članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN br. 41/14., 110/15.), obavještavamo korisnike usluga da prigovor ili potrošačku pritužbu na obavljene usluge mogu ponijeti na sljedeće načine:

• neposredno u prostorijama Agencije

• putem pošte na adresu 114. brigade 12, Split, Hrvatska

• putem telefaxa na broj +385 21 558 555

• putem elektronske pošte na adresu zana@znb-travelagency.hr

Korisnik usluge je dužan surađivati s Agencijom u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora ili pritužbe te dostaviti svu relevantnu dokumentaciju potrebnu za rješavanje istih.

U pisanom prigovoru potrebno je navesti:

• ime i prezime korisnika usluge

• adresu korisnika usluge

• telefon korisnika usluge

Svi osobni podaci navedeni u prigovoru bit će pohranjeni sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka i neće biti upotrijebljeni u druge svrhe.

Odgovor na Vaš prigovor ili potrošačku pritužbu dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana zaprimanja istog.